Bestyrelsen

Titel

Navn

Telefonnummer

E-mail

Formand

Lisbet Emmery

25 65 21 60

Lisbet.emmery@gmail.com

Næstformand

Kaj B. Christensen

40 52 77 15

Ekko@privat.tele.dk

Kasserer

Helle Bejlegaard

98 27 72 11
26 15 02 31

Hogosoerensen@gmail.com

Sekretær og webmaster

Louisa McKennell

30 54 77 70

Louisa@naturcafeen.dk

Bestyrelsesmedlem

Eva M. Nielsen

20 70 91 99

evamn1961@outlook.com

Bestyrelsesmedlem

Anette Lukassen

31 52 50 02

Anette@lukassen.dk

Suppleant

Suppleant

Ejvind Christensen

78 78 28 18

Rogild-gjol@hotmail.com