Udstilling i caféens lokaler

udstilling

Natur- og Kulturcaféen på Gjøl Havn består dels af en cafébygning og dels af et grejhus.

I cafébygningen finder du bl.a. en udstilling med plancher, der ganske kort fortæller om Gjøls mange seværdigheder og om natur- og kulturhistoriske steder og emner i og omkring Gjøl og Limfjorden.

Til flere af de udstillede plancher er der udarbejdet foldere, som giver mere detaljerede oplysninger om de emner, som introduceres på plancherne. Folderne kan fås i cafébygningen på Gjøl havn.

Foldernes indhold er gjort tilgængelig under Seværdigheder.

Under vejr med fugle

I cafébygningen finder du også en fin samling af de hyppigst forekommende fugle i Limfjordsområdet, ligesom du kan hente yderligere oplysninger i et lille bibliotek.

lappedykker-1

[/twocol_one_last]