Sjægtelaug

Tirsdag 13. marts 2012 var en historisk dag på Gjøl, fordi der blev snakket træbåde som aldrig før i dette århundrede. Og så fik vi stiftet Gjøl Sjægtelaug, som bliver en let og ubureaukratisk organisering omkring vores nye sjægt, Thyra.

En gave fra Limfjordsmuseet

Limfjordsmuseet i Løgstør har foræret Natur- og kulturcaféen på Gjøl Havn en Limfjordssjægte. Dermed har vi fået opfyldt endnu et mål, der har været med fra projektets start, nemlig at få en båd tilknyttet naturcafeen, så vi får mulighed for at komme ud på fjorden. Økonomien har ikke kunnet rumme anskaffelse af en sådan.

Thyra er indtil videre placeret øst for den nordlige række fiskerhuse. Der er søgt Udvalget for Teknik og Miljø om en friplads vest for slæbestedet – lige foran terrassen og scenen, som laves i løbet af foråret.

Til at vedligeholde og sejle sjægten har vi under Natur- og Kulturcafeen etableret det selvstændige Gjøl Sjægtelaug på et stiftende møde den 13. marts 2012. Sjægtelauget vil stå for forårsmaling og renovering af riggen, så båden vil være klar til søsætning omkring sommer 2012.

Vi ser alle frem til dagen, hvor vi kan søsætte og fremvise en kopi af den historiske Limfjordssjægte i Gjøl Havn.

sjaegte

Kontingent

Nye medlemmer af Gjøl Sjægtelaug er velkomne. Kontingent er foreløbig fastsat til 175 kr. pr. år.

Sigurd Christensen,
Limfjordsgade 14,
61726286.

sjaegte_uistandsat

Thyra

Thyra er bygget i 1992 efter gamle tegninger. Der er altså tale om en nyere sjægt i særdeles god stand.

Thyra er en gave fra Limfjordsmuseet i Løgstør til Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn.

Hvad er en sjægte?

Achton Friis skrev i 1909: “De vestlige Limfjordsegne var sjægtenes virkelige tumleplads. Folkene fra Nykøbing og Thisted havde ord for at sejle fanden et øre af i de små åbne både.”

Sjægten er et klassisk smakkerigget Limfjordsfartøj på mellem 14 og 22 fod, der havde sin storhedstid på fjorden fra 1840erne og frem til 1920erne. Den menes at være bragt til fjorden fra det sydlige Norge.

På Limfjorden blev den hovedsageligt anvendt til datidens fiskeri med snurrevod, men også til fiskeri med kroge og garn.

Sjægten er udviklet som et kompromis mellem robåd og sejlbåd. Som type er den kendetegnet ved at være klinkbygget og oftest udstyret med ringdæk og dam til opbevaring af levende fisk.

I modsætning til andre jolletyper er sjægten relativt smal og højt rigget. Dens sødygtighed og gode sejlegenskaber har gjort den velegnet til at klare vind og vejrforhold på fjordens åbne bredninger. Samtidig var den så hurtig, at man ofte kunne sejle fra fiskerikontrollen, hvilket ikke gjorde dens popularitet blandt fiskerne mindre.