Bliv medlem af Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn

gjol_havn_2

Kære Gjølbo.

Lokalt engagement er det bærende element i udvikling og drift af Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn.

At det lokale engagement er stort og har været drivkraften bag mange initiativer på Gjøl, er der utallige eksempler på.

Det er med en smule stolthed, at vi kan konstatere, at en dejlig cafébygning med kioskfunktion og udstillings- og formidlingslokale samt et stort og rummeligt grejhus er etableret. Begge dele veludstyret med inventar og grej. Alt finansieret og betalt.

Lokalerne står naturligvis til rådighed for alle, der måtte ønske et sted at mødes uformelt til forskellige aktiviteter. Det kræver dog at man betaler det årlige kontingent på 100 kr. pr. person eller en dags leje, alt andet aftales med formanden – se husorden og lejepriser.

Bestyrelsen er indstillet på at fylde rammerne ud med et spændende indhold, oplevelser og aktiviteter.

I formidlingsdelen har der gennem årene blandet andet været jazz arrangementer, vin- og ginsmagning, foredrag, countrymusik, julemarked, foto udstilling og Gjøl-trolde konventioner.

Støtte og medlemsfordele

Via et medlemskab er du med til at signalere støtte og opbakning, og give et økonomisk grundlag for drift og aktiviteter.

Kontingentet for privatmedlemmer – et personligt medlemskab – er af generalforsamlingen fastsat til 100,- kr. årligt.

Bliv medlem af Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn – og vær med til at styrke et lokalt projekt hvor attraktive levevilkår på tværs af alder og interesser i centrum. Et projekt, der skaber øget aktivitet på havnen, og som bidrager til at gøre Gjøl til et omdrejningspunkt for udvikling af Limfjordsturisme i Jammerbugt Kommune.

Indbetal dit kontingent ved overførsel til institutionens konto i Nordjyske Bank:

7454 – 1074600.

Mange hilsner

På bestyrelsens vegne

Keld Schumann