Caféen

En selvejende institution

Den selvejende Institution, Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn har til formål at drive et multifunktionelt byggeri, der kan tilgodese en lang række behov hos meget forskellige målgrupper. De enkelte målgruppers anvendelse af bygningerne veksler fra årstid til årstid.

Bygningerne og omgivelserne skal skabe rammerne for nuværende og nye aktiviteter, hvis formål primært er formidling af Limfjordsnaturen og af områdets rige og særegne kulturhistorie. Herudover skal institutionen styrke friluftsliv og turisme, som er knyttet til Limfjorden, med nye oplevelsesprodukter og udvikling af nye samarbejdsrelationer med turisterhvervet, overnatningssteder, skoler, institutioner m.fl.

Intentionen er at skabe et levende kulturelt samlingssted for såvel lokale borgere som turister og at igangsætte en fremtidig fornyelse, der tager udgangspunkt i og hensyn til havnens og landsbyens historie og øger det samlede aktivitetsniveau i lokalsamfundet.

naturcafeen_juli_2012

 

Til de lækkersultne

Caféen er også et sted, hvor du kan købe is, pølser, grillmenuer og meget mere, som du kan nyde i caféen eller ude på det charmerende havneområde.

velkommenskilt

Medlemskab

Som medlemmer optages foreninger, erhvervsvirksomheder og personer, som vil støtte institutionens formål.

Bestyrelse

Foreningens daglige ledelse udgøres af en bestyrelse, der består af 12 medlemmer, hvoraf 6 medlemmer vælges af generalforsamlingen og 6 medlemmer udpeges af foreninger og erhvervsliv.

Hent PDF-filer af:

 1. Tegning af terrasse og maritimscene ved Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn.

 2. Bestyrelsen 

 3. Vedtægter

 4. Prospekt

 5. Formidlingsplan

 6. Idégrundlag

 7. Indvielsen

 8. Hvem byggede og støttede?

Læs artikler og se indslag om:

 1. NetTV: InfoKanalens indslag om Rejsegildet (søg på 19. januar 2011)

 2. Nordjyske: Første spadestik

 3. Kulturarvsstyrelsen: Fortællinger (Gjøl)